ישיבה איתמר
כתב העת הכי אתמר ד
שנה תשסט
קטגוריות הכי אתמר ד, שבועת מודה במקצת והילך, פרק ראשון בבא מציעא