ישיבה ירוחם
כתב העת מישרים ד
שנה תשסו
קטגוריות שליחות ותנאי, פרק שני קידושין, מישרים ד, פרק שביעי גיטין