ישיבה ירוחם
כתב העת מישרים ב
שנה תשסג
קטגוריות לא תחמוד, פרק ראשון בבא מציעא, מישרים ב