כתב העת מבית לפרוכת
שנה תשעו
קטגוריות מבית לפרוכת, עבודת יום הכפורים - קרבנות היום, שעיר המשתלח