ישיבה הר עציון
כתב העת מבית לפרוכת
שנה תשעד
קטגוריות מבית לפרוכת, חגי תשרי, עבודת יום הכפורים - קרבנות היום, שעיר המשתלח, פרק שלישי יומא