ישיבה כולל יד ברודמן, רחובות
כתב העת אבני משפט יב
שנה תשע
קטגוריות אבני משפט יב, תשע, שעבוד ומכירת הלוואה ושטר חוב, פרק תשיעי בבא בתרא, פרק ראשון גיטין