ישיבה תורת החיים
כתב העת טל חיים שבת ב
שנה תשע
קטגוריות טל חיים שבת ב, בונה, סותר, מכה בפטיש ומחתך, פרק כב שבת