ישיבה ירוחם
כתב העת מישרים ו
שנה תשעב
קטגוריות כוזרי, חברה ומדינה, מישרים ו