ישיבה ירוחם
כתב העת מישרים ו
שנה תשעב
קטגוריות ואהבת לרעך כמוך, מישרים ו