ישיבה ירוחם
כתב העת מישרים ד
שנה תשסו
קטגוריות כללי, מישרים ד, אגדה