ישיבה ירוחם
כתב העת מישרים ג
שנה תשסד
קטגוריות שמואל, מישרים ג