ישיבה ירוחם
כתב העת מישרים ד
שנה תשסו
קטגוריות לך לך - וירא - חיי שרה (יב-כה), מישרים ד, אגדה