ישיבה ירוחם
כתב העת מישרים ב
שנה תשסג
קטגוריות תענית,