כתב העת חבל נחלתו ט
שנה תשע
קטגוריות חבל נחלתו ט חושן משפט, רוב - באיסור, בממון ובנפשות, ספק ממון - מוחזקות, חזקת מרי קמא ותפיסה, בקרקע ובמטלטלין