ספריית אסיף

ספריית אסיף

האתר בתמיכת קרן יומ"א, לעילוי נשמת יחיאל אהרן אליאש ז"ל, מייסד בני עקיבא, ורעייתו מרים אליאש ע"ה, ממייסדות 'אמונה'.
סוללי דרך באהבת תורה, עם וארץ.