ישיבה הכותל
כתב העת כתלנו טו
שנה תשנד
קטגוריות כתלנו טו, חומר ורוח, נפש וגוף - עבודה בגשמיות, מזבח, שלחן לחם הפנים