ישיבה אור עציון
כתב העת אורות עציון כד
שנה תשנד
קטגוריות אורות עציון כד, שביעית, פרק ראשון מועד קטן