ישיבה אור עציון
כתב העת אורות עציון יח
שנה תשן
קטגוריות אורות עציון יח, רוב - באיסור, בממון ובנפשות, ספק ממון - מוחזקות, חזקת מרי קמא ותפיסה, בקרקע ובמטלטלין