ישיבה בית אל
כתב העת מאבני המקום טו
שנה תשסג
קטגוריות מאבני המקום טו, פרק ראשון נדרים