ישיבה חיספין
כתב העת קול ברמה יא
שנה תשנג
קטגוריות קול ברמה יא, הסמיכה והיכולת לדון לאחר ביטולה, לא תסור ובית דין הגדול