ישיבה כרם ביבנה
כתב העת בלכתך בדרך יד
שנה תשנט
קטגוריות בלכתך בדרך יד, פרק ראשון פסחים, פסח, ספק ברכות להקל וברכה לבטלה