ישיבה איתמר
כתב העת הכי אתמר ד
שנה תשסט
קטגוריות הכי אתמר ד, פרק ראשון בבא מציעא, שבועת מודה במקצת והילך