כתב העת בריחי שעריך
שנה תשעב
קטגוריות בריחי שעריך - בבא בתרא, פרק ראשון בבא בתרא, התחייבות קניין דברים ואודיתא