ישיבה איתמר
כתב העת הכי אתמר ד
שנה תשסט
קטגוריות הכי אתמר ד, מיגו, פרק ראשון בבא מציעא, פרק שני כתובות