ישיבה כרם ביבנה
כתב העת בלכתך בדרך טז
שנה תשס
קטגוריות בלכתך בדרך טז, שליחות ותנאי, כללי, פרק שני קידושין