כתב העת שבות יהודה וישראל
שנה תשסז
קטגוריות שבות יהודה וישראל, השגחה ידיעה ובחירה, השתדלות ובטחון, שכר ועונש