ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 169
שנה תשסח
קטגוריות עלון שבות 169, פרק ראשון נזיר, הפלאה - שבועות, נדרים ונזירות, עשה דוחה לא תעשה