כתב העת פשטות המתחדשים ג
שנה תשעט
קטגוריות פשטות המתחדשים ג, תולדות - ויצא - וישלח (כה-לו), וישב - מקץ - ויגש - ויחי (לז-נ)