ישיבה רמת גן
כתב העת פרי עץ הגן א
שנה תשנח
קטגוריות פרי עץ הגן א, בבא מציעא, מחשבת ההלכה, לא בשמים היא - נבואה והלכה