ישיבה רמת גן
כתב העת פרי עץ הגן ב
שנה תשס
קטגוריות פרי עץ הגן ב, פסיכולוגיה ותורת נפש יהודית, אהבה יראה ודבקות, מחשבת המקדש והכיסופים לבנייתו