ישיבה כרם ביבנה
כתב העת בלכתך בדרך כה
שנה תשסז
קטגוריות בלכתך בדרך כה, יום העצמאות ויום ירושלים, הלל, כללי