ישיבה אוניברסיטת בר אילן
כתב העת דוקטורט
שנה תשעח
קטגוריות משפט עברי ותלמוד, שטרות ועדות בכתב, פרק שלישי בבא בתרא, קניין באונס