כתב העת חבל נחלתו ח
שנה תשסט
קטגוריות חבל נחלתו ח, פסח, איסורי הנאה