כתב העת פשטות המתחדשים ב
שנה תשעט
קטגוריות פשטות המתחדשים ב, לך לך - וירא - חיי שרה (יב-כה), תולדות - ויצא - וישלח (כה-לו)