ישיבה יד ברודמן, רחובות
כתב העת אבני משפט יא
שנה תשסט
קטגוריות אבני משפט יא, תשסט, גניבה וגזילה, פרק שביעי בבא קמא, שואל שלא מדעת ושליחות יד