ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות בוגרים יד
שנה תשסא
קטגוריות עלון שבות בוגרים יד, פרק שלישי כתובות, מחשבת ההלכה