ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות בוגרים יט
שנה תשסד
קטגוריות עלון שבות בוגרים יט, קרבן פסח, עבודת יום הכפורים - קרבנות היום, שעיר המשתלח, חגי תשרי