ישיבה ארץ חמדה
כתב העת חמדת הארץ ג
שנה תשסד
קטגוריות אישות, פרק שישי יבמות, פרק רביעי קידושין, חמדת הארץ ג