כתב העת חבל נחלתו ד
שנה תשסה
קטגוריות חבל נחלתו ד, תרומות ומעשרות