כתב העת לשעה ולדורות
שנה תשעב
קטגוריות לשעה ולדורות, אהבה יראה ודבקות