ישיבה מעלה גלבוע
כתב העת מעגלים ו
שנה תשע
קטגוריות אגדה, מדרשי הלכה, פסח, מעגלים ו