ישיבה מעלה אדומים
כתב העת מעליות יד
שנה תשנד
קטגוריות מחשבת הראשונים, מידות מוסר נפש ועבודה, פרשנות, מעליות יד