ישיבה מעלה אדומים
כתב העת מעליות כג
שנה תשסב
קטגוריות פרק שלישי כתובות, כללי, מעליות כג, נאמנות אדם על עצמו - בממון, באיסור, בקנס ובעונשים. הודאת בעל דין, שוויה אנפשיה, מודה בקנס, אין אדם משים עצמו רשע ופלגינן דיבורא