ישיבה מעלה אדומים
כתב העת מעליות כד
שנה תשסד
קטגוריות פרק שביעי שבועות, עדות מוכחשת - גדרה ותוצאותיה, תרי ותרי - ספק הנוצר מעדויות סותרות, מעליות כד