ישיבה מעלה אדומים
כתב העת מעליות כד
שנה תשסד
קטגוריות פרק שביעי שבת, כללי, שוגג ומזיד, אונס ורצון, אינו מתכוון ומתכוון, גרמא ומעשה, מעליות כד