ישיבה כולל בית הבחירה
כתב העת מעלין בקודש ט
שנה תשסה
קטגוריות מעלין בקודש ט, תשסה, הר הבית, מבנה המקדש ומיקומו, מזבח