ישיבה כולל בית הבחירה
כתב העת מעלין בקודש יח
שנה תשסט
קטגוריות מעלין בקודש יח, תשסט, פרק שני שבת, טומאת אוכלים ומכשירים, טהרת מקדש וקדשיו