ישיבה כולל בית הבחירה
כתב העת מעלין בקודש כ
שנה תשע
קטגוריות מעלין בקודש כ, תשע, המקדש לדורותיו, הר הבית, מבנה המקדש ומיקומו