ישיבה הר עציון
כתב העת מאמר הזבח
שנה תשע
קטגוריות מאמר הזבח, פרק ראשון חולין, איסור והיתר