ישיבה כולל בית הבחירה
כתב העת מעלין בקודש ה
שנה תשסב
קטגוריות מעלין בקודש ה, תשסב, ראש השנה ויום כפור, עבודת יום הכפורים - קרבנות היום, שעיר המשתלח